آدرس مرکز: تهران، خیابان انقلاب، خیابان کارگر، نرسیده به بلوار کشاورز، ساختمان مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران (ساختمان گل) و دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، طبقه سوم ساختمان جدید گروه بیوتکنولوژی دارویی

تلفن: ۶۴۱۲۱۳۱۸-۰۲۱ و۶۴۱۲۲۳۰۳-۰۲۱

نمابر: ۸۹۷۷۹۶۹۵-۰۲۱

WebSite: http://brc.tums.ac.ir

Email: brctums@gmail.com

فرم نظر سنجی :