Introduction

تاریخچه مرکز

با توجه به نیاز روز افزون به گسترش پژوهش در زمینه های مختلف زیست فناوری، مرکز تحقیقات زیست فناوری در سال ۱۳۸۸ توسط اعضا هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاسیس شد و آغاز به کار کرد. در حال حاضر، این مرکز با همکاری آزمایشگاه های مختلف دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای امکانات مناسبی برای انجام تحقیقات علمی- کاربردی در زمینه های مختلف زیست فناوری می باشد.

فعالیت های پژوهشی و آموزشی

۸ عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه در زمینه های متنوع پژوهشی و همچنین با نگاه تولید محور در زمینه محصولات بیوتکنولوژی در این مرکز اشتغال دارند. از سال ۱۳۸۸که مرکز تحقیقات زیست فناوری شروع به فعالیت کرده تا کنون بیش از ۵۰ پروژه تحقیقاتی از جمله رساله های دانشجویی در سطح دکتری تخصصی، دکتری حرفه ای داروسازی و کارشناسی ارشد در مرکز ثبت شده و نتایج آن در قالب مقالات بین المللی در مجلات معتبر به چاپ رسیده است.همچنین تاکنون کتاب هایی با عناوین بیوتکنولوژی مولکولی، بیوتکنولوژی و کاربردهای آن در داروسازی، کلون سازی ژن ها و آنالیز DNA،ژنوم ۳، ایمنی زیستی در آزمایشگاه، همانندسازی DNA در یوکاریوت ها و پروکاریوت ها، بیوتکنولوژی ریزجلبک ها، راهنمای مصور ژنتیک، ایمنی در تحقیقات علوم دارویی، میکروب شناسی پزشکی و سرطان تشخیص ودرمان توسط اعضاء هیئت علمی مرکز به نگارش درآمده است. علاوه بر این برگزاری کارگاههای آموزشی برای پژوهشگران علاقه مند به حوزه زیست فناوری از رسالت های دیگر مرکز تحقیقات زیست فناوری می باشد.

فعالیت های مرتبط با صنعت

یکی از اهداف مرکز تحقیقات زیست فناوری ایجاد حلقه ارتباطی دانشگاه با صنعت و تجاری سازی نتایج بدست آمده از پژوهشهای انجام شده از زمان تأسیس می باشد. لازم بذکر است که در حال حاضر نتایج برخی از تحقیقات مرکز با مذاکرات انجام گرفته در دانشگاه آماده ورود به مرحله کارآزمایی بالینی و سپس تجاری سازی می باشد.