کارگاه راه اندازی الایزا برای تشخیص یک عفونت جدید

مرکز تحقیقات زیست فناوری با همکاری مرکز تحقیقات واکسن نوترکیب دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند

مرکز تحقیقات زیست فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران  درنظر دارد تا آخرین دور از کارگاه های آموزشی خود در سال ۹۷ را در اسفندماه با عنوان “راه اندازی تست الایزا برای تشخیص یک عفونت جدید”برگزار نماید برای کسب اطلاعات بیشتر از زمان برگزاری و نحوه ثبت نام در ساعات اداری با شماره ۶۴۱۲۱۳۱۸ و یا ۰۹۳۵۳۷۹۳۳۰۸ تماس حاصل فرمایید

Show More