شروع فاز دوم مدرسه بیوتکنولوژی با برگزاری کارگاه کشت سلولی و سایتوتوکسیسیتی برای برگزیدگان فاز اول

کارگاه کشت سلولی و سایتوتوکسیسیتی برای برگزیدگان فاز اول مدرسه بیوتکنولوژی در تاریخ ۱۰ و۱۱ مهرماه در مرکز تحقیقات زیست فناوری برگزار گردید

در تاریخ ۱۰ و۱۱ مهرماه کارگاه کشت سلولی و سایتوتوکسیسیتی برای برگزیدگان فاز اول مدرسه بیوتکنولوژی در مرکز تحقیقات زیست فناوری برگزار گردید و در این دوره ۶ نفر از برگزیدگان فاز اول دوره آموزشی کشت سلولهای سرطانی و بررسی سایتوتوکسیسیتی دارو ها روی سلول را با موفقیت سپری کردند. لازم به ذکر است که شرکت دارویی آریوژن فارمد تولید کننده و صادر کننده محصولات دارویی بیوتکنولوژی اسپانسر این دوره بود.

Show More