اولین جلسه بحث آزاد مرکز تحقیقات زیست فناوری در سال ۹۸ با موضوع فارماکوژنومیک در سرطان در تاریخ ۹۸/۰۲/۲۷ برگزار شد

در این جلسه به استفاده از اطلاعات فارماکوژنومیکس برای انتخاب داروی مناسب در سرطان پرداختیم.
مسیر های متعدد ایجاد سرطان، مرگ و میر بالای آن و شکست بالای درمان های رایج از علل اهمیت  فارماکوژنومیکس در درمان سرطان است.
 با شناخت مسیر ملکولی ایجاد هر نوع سرطان و موتاسیونهای ایجاد شده در مسیر میتوان تشخیص داد که بیمار به کدام دارو و با چه دوزی جواب می دهد.
مسیر ملکولی و موتاسیونهای سرطان کولورکتال و ریه را شرح دادیم و داروهای این مسیر ، علل مقاومت به این داروها و اهداف جدید درمانی بررسی شد
Show More